10. oktober 2017

Konkurrencestaten – og dens kritikere

Ny bog samler op på debatten om konkurrencestaten og giver et unikt indblik i den videnskabelige og politiske diskussion på området. Bogens redaktør er centerleder på FAOS, Søren Kaj Andersen. Han har samlet en række kritiske bidrag fra prominente politikere, repræsen­tanter fra interesseorganisationer og forskere. Afslutningsvis reflekterer Ove K. Pedersen, der i 2011 startede debatten med bogen ’Konkurrencestaten’, over, hvordan begrebet er ble­vet modtaget og brugt. Således fungerer bogen både som en indføring i og en videreudvikling af diskussionen om konkurrencestaten.

Idéen om konkurrencestaten har præget den offentlige debat i flere år. Diskussionerne om folkeskolen, de videregående uddan­nelser, arbejdsmarkedsreformer, organisering og ledelse af den offentlige sektor, det private arbejdsmarked og privatisering af det offentlig arbejdsmarked m.v. har alle været præget af spørgs­målet om, hvilken type velfærdsstat, vi ønsker os, og hvordan vi kan ruste Danmark til udfordringer globalt og europæisk, natio­nalt og internationalt.

Et gennemgående tema i bogen er, at der er rum for politisk hand­len og dermed også basale valg i forhold til, hvordan vi indretter os. Flere af bidragsyderne konstaterer: Godt nok er Danmark en lille åben økonomi, hvor samhandel og indtjening er afgørende for vores velfærd. Vi er en stat i konkurrence, en konkurrencestat, men der er forskellige måder at være konkurrencestat på.

Mere om bogen på Djøfs Forlag