18. maj 2015

The labor market regimes of Denmark and Norway – One Nordic model?

I international sammenhæng bliver de nordiske landes arbejdsmarkedssystemer ofte betragtet under ét. Det udfordres i en ny videnskabelig artikel, udgivet i Journal of Industrial Relations. I artiklen, Labor Market Regimes of Denmark and Norway - A Parting of the Ways? , påpeger Steen E. Navrbjerg, i samarbejde med forskere fra Norwegian School of Economics, at multinationale virksomheders personalepolitikker i henholdsvis Danmark og Norge faktisk er ganske forskellige. Analysen viser, at det skyldes institutionelle forskelle angående regler for bl.a. medarbejderinddragelse og afskedigelse af medarbejdere, hvor der generelt er mere lovgivning og strammere regler i Norge end i Danmark – eksemplificeret ved den danske flexicurity-model, som giver ledelsen i danske virksomheder relativt frie hænder til at ansætte og afskedige medarbejdere. Også når det gælder information og inddragelse er der faktisk større krav i Norge – hvor dette reguleres via lovgivning – end i de danske samarbejdsaftaler. Og det fører til, at de multinationale selskaber fører forskellige personalepolitikker i de to lande. Analysen påpeger dermed det problematiske i at tale om én nordisk model for arbejdsmarkedsregulering. 

Artiklen er udgivet i Journal of Industrial Relations.

Læs det engelske abstract på vores publikationsside, eller dyk ned i den fulde videnskabelige artikel.