8. juni 2020

Læs det nye FAOS information

FAOS information nr. 1 2020 forsideHer kan du bl.a. læse en analyse af de historisk høje stemmeprocenter ved OK20 og artikler om nogle af seneste rapporter fra FAOS. Ligesom du får et indblik i kommende forskningsprojekter.

Nyhedsbrevet indeholder artiklerne:

  • OK20: Fagbevægelsens digitaliseringssucces
  • Comeback til trepartssamarbejdet – trepartsforhandlinger efter finanskrisen
  • Den danske model i svinebranchen – når andelsbevægelsen afgør arbejdsmarkedsrelationerne
  • EU’s indirekte lønregulering og aftalemodeller i den europæiske jern-og metalindustri
  • Vilkår for servicemedarbejdere i private hjem
  • Seks millioner til kortlægning af digitalt platformsarbejde
  • Gode intentioner møder hårde realiteter i rengøringsbranchen
  • Håndhævelse og arbejdsvilkår er værst på villavejene

Læs eller download hele nyhedsbrevet (e-paper)