12. juni 2019

Løse ansættelser i de nordiske lande

Løst ansatte oplever ofte en højere job- og indkomstusikkerhed, men der er markante forskelle på tværs af de nordiske lande og mellem grupper af løst ansatte. Foto Colourbox.

Et nyt temanummer i Nordic Journal of Working Life Studies ser nærmere på atypisk arbejde og løse ansættelser i de nordiske lande. Deltidsarbejde, tidsbegrænsede kontrakter og solo-selvstændige er ikke et nyt fænomen i Norden, og omfanget har samlet set været nogenlunde stabilt siden 1990’erne. Der er dog stor variation mellem de enkelte lande og sektorer, og så er helt nye former som digitalt platformsarbejde kommet til. Løst ansatte oplever ofte en højere job- og indkomstusikkerhed, men også her er der markante forskelle på tværs af de nordiske lande og mellem grupper af løst ansatte. Anna Ilsøe og Trine P. Larsen fra FAOS har sammen med Stine Rasmussen, Ålborg Universitet, redigeret temanummeret samt skrevet åbningsartiklen i samarbejde med øvrige nordiske forskere.

I artiklen ‘Nonstandard employment in the Nordics – toward precarious work?’ sætter Anna Ilsøe, Trine P. Larsen m.fl. fokus på udviklingen i løse ansættelser i Danmark, Sverige, Finland og Norge mellem 1995-2015, og undersøger de job- og indkomstusikkerheder, der ofte er forbundet med den type beskæftigelse. De finder, at antallet af løse ansættelser – korttidskontrakter, vikararbejde, marginalt deltidsarbejde og solo-selvstændige – har været relativt stabilt i de nordiske lande siden midten af 1990’erne. Og selvom atypisk arbejde synes at være en integreret del af de nordiske arbejdsmarkeder, er nogle grupper af atypisk ansatte særligt udsatte. Der er dog væsentlige forskelle mellem landene, de enkelte sektorer og blandt grupper af løst ansatte. Antallet af marginale deltidsansættelser er fx steget bemærkelsesværdigt i Danmark, men mange – ofte studerende – oplever ikke større job- og indkomstusikkerhed af den grund.

Situationen er en anden i Sverige, hvor antallet af tidsbegrænsede kontrakter er steget. Tidsbegrænset ansatte oplever ofte en høj grad af job- og indkomstusikkerhed. Løse ansættelser er dog i alle de undersøgte lande forbundet med en vis usikkerhed, men i mindre grad i Danmark og Norge sammenlignet med Finland og Sverige. Norge og Danmark fremstår således som mindre usikre arbejdsmarkeder for løst ansatte sammenlignet med Sverige og Finland. Forfatterne argumenterer i artiklen for, at årsagerne skal findes i arbejdsmarkedernes forskellige institutionelle opbygning samt i graden af frivillighed ifm. løse ansættelser – dvs. i hvor høj grad folk selv har valgt en atypisk ansættelse.

Læs hele introduktionen til temanummeret:
Precarious Work in the Nordics: Introduction to The Theme of The Special Issue
Ilsøe, A., Larsen, T. P. & Rasmussen, S., maj 2019, I : Nordic Journal of Working Life Studies.

Læs hele artiklen:
Nonstandard Employment in the Nordics – Toward Precarious Work
Rasmussen, S., Nätti, J., Larsen, T. P.Ilsøe, A. & Garde, A. H., maj 2019, I : Nordic Journal of Working Life Studies, 9, S6, s. 7-32 1.

Temanummeret indeholder yderligere tre artikler af nordiske forskere, der behandler særlige problemstillinger forbundet med atypisk arbejde og løse ansættelser i de nordiske lande: