22. december 2022

Magt og den danske aftalemodel

Ny artikel

Christian Lyhne Ibsen og Laust Høgedahl sætter i en ny analyse fokus på, hvordan magt udøves i det danske aftalesystem og særligt på forskelle mellem den offentlige og den private sektor, som har meget forskellige rammebetingelser.

Foto: Colourbox
Den offentlige sektor tegner sig for hovedparten af konflikter på arbejdsmarkedet de sidste to årtier.

Arbejdsmarkedet er en helt central arena for magt og magtudøvelse, hvor lønmodtagere og virksomhederne kæmper om den værdi, der skabes. I Danmark findes imidlertid en række aftaler, normer og institutioner – populært kaldet ”Den danske model” – der sætter afgørende rammer for magtanvendelse på arbejdsmarkedet. I denne artikel fokuserer vi på, hvordan magt anvendes og udøves på det danske arbejdsmarked med et fokus på forskelle mellem den offentlige og den private sektor. Motivationen for
denne sammenligning stammer især fra udviklingen i konfliktniveauet (målt på tabte arbejdsdage), hvor den offentlige sektor de sidste to årtier tegner sig for hovedparten af konflikter på arbejdsmarkedet. Den offentlig sektor er særlig (teoretisk) interessant i et magtperspektiv, da sektoren netop er politisk styret, modsat den private sektor, hvor det er markedskræfterne, der sætter den afgørende rammebetingelse.

Læs hele artiklen 'Magt og den danske aftalemodel' af Laust Høgedahl og Christian Lyhne Ibsen, publiceret i Økonomi & Politik nr. 3-4/2022.

Emner