24. marts 2022

Magtressourceteori revurderet: Faldgruber og potentialer i forståelsen af nutidig arbejdsmarkedspolitik

I en ny artikel argumenterer Jens Arnholtz og Bjarke Refslund for, at den oprindelige magtressourceteori bør revurderes og videreudvikles.

Selvom deres magt er aftagende, forbliver fagforeninger og arbejdere fremtrædende aktører i samfundet. Derfor er der behov for at bringe magtressourceteori tilbage til den analytiske front i studiet af nutidig arbejdspolitik og arbejdsmarkedssociologi. Denne teori giver de analytiske perspektiver, der er nødvendige for en omfattende og historisk forståelse af arbejdsmarkeder og arbejdspolitik. Denne artikel argumenterer dog for, at den oprindelige teori udviklet af Korpi skal revurderes og videreudvikles. Ved at genbesøge den oprindelige teori og gennemgå almindelig kritik af den, argumenterer forfatterne for, at magtressourceteori bør være mere opmærksom på, hvordan forskellige typer magtressourcer mobiliseres og bruges, og hvordan aktørers interesser formes under denne proces. Artiklen søger at adressere disse problemstillinger og dermed flytte magtressourceteorien fremad og bane vejen for fremtidig teoretisering.

Læs hele artiklen 'Power resource theory revisited: The perils and promises for understanding contemporary labour politics' af Bjarke Refslund og Jens Arnholtz, publiceret i Economic and Industrial Democracy.