19. april 2013

Med lockouter skal land bygges

Forskningsnotat og artikel af Jesper Due og Jørgen Steen Madsen

Med den økonomiske krise er opstået et akut behov for at bremse væksten i den offentlige sektor og gennemføre omfattende effektiviseringer. En vidtgående moderniseringsbølge skyller ind over landet. 

De faglige organisationer har både i 2011 og 2013 accepteret beskedne lønstigninger i lighed med lønmodtagerne på det private arbejdsmarked. Men de har været tøvende i forhold til arbejdsgivernes krav om ændringer i overenskomstregler, der ses som en barriere mod den nødvendige effektiviseringsproces.

Under OK 13 har arbejdsgiverne lagt hovedvægten på de forskellige lærergruppers særlige arbejdstidsregler med en indbygget central og lokal aftaleret. Resultatet er blevet lockouten mod lærerne i folkeskolen på det kommunale område og lærerne på bl.a. friskoler og efterskoler på det statslige aftaleområde.

Hvis de økonomiske forhold ikke ændres, vil der utvivlsomt – uanset regeringens sammensætning – komme tilsvarende krav i forhold til andre grupper af offentligt ansatte. Der er blevet skabt en situation, hvor det er de offentlige arbejdsgivere, der har behov for forandringer, mens de faglige organisationer kan leve med status quo. Derfor er det nødvendigvis arbejdsgiverne, der må gå i offensiven med truslen om lockout som middel til at tvinge indrømmelser igennem.

I et forskningsnotat af Jesper Due og Jørgen Steen Madsen analyseres lockoutvåbnets historie som et af de væsentlige bidrag til udviklingen af den danske model. Forskningsnotatet er offentliggjort i kortere form i en analyseartikel i Weekendavisen den 19. april. Begge publikationer kan læses her på FAOS' hjemmeside.

Læs forskningsnotatet (pdf)

Læs artiklen (pdf)