11. marts 2024

Migrantnetværk og alternative former for organisering

Analyse

I en ny artikel i Economic and Industrial Democracy har Mark Friis Hau og Andrea Borello set nærmere på, hvordan migrantarbejdere i Danmark opbygger netværk. Analysen viser, at digitale værktøjer såsom WhatsApp kan fremme vidensdeling og solidaritet blandt migrantarbejdere i platformsøkonomien, mens der stadig er lang vej til reel organisering.

Udenlandsk arbejdskraft
Foto: Colourbox

Mens tidligere undersøgelser indikerer en begrænset solidaritet og kollektivisme mellem migrantarbejdere i platformsøkonomien, så viser en analyse af to danske platformsvirksomheder, at digitale migrantnetværk kan fremme nye former for organisering og kollektivisme, hvilket hjælper migranter til at navigere i en ofte isoleret og usikker tilværelse som platformsarbejdere.

”Vores resultater udfordrer den traditionelle opfattelse af, at digitalt platformsarbejde udelukkende er isolerende og individualiserende. I stedet ser vi, at digitale værktøjer faktisk kan fremme nye former for solidaritet drevet af forskellige netværk på kryds og tværs. Det er et nyt og vigtigt perspektiv for enhver, der er arbejder med organisering, særligt i sektorer med stor andel af migranter og platformsarbejde,” siger Mark Friis Hau.

Selvom disse migrantnetværk ikke er lig med fagforeningsorganisering, kan de indeholde kimen til kollektiv adfærd og solidaritet, hvilket fagbevægelsen kan benytte sig af, når de vil i kontakt med disse grupper. Resultaterne tyder på, at fagforeninger bør være særligt opmærksomme på migrantarbejderes sociale netværk, når de planlægger organiseringskampagner. Også forskere, der studerer arbejdsmigration, bør være opmærksomme på nye og mindre synlige former for kollektivisme ved at fokusere på digitale migrantnetværk og deres indlejring i politiske og sociale netværk. Det vidner om, at i en situation med stigende digitalisering kan at de teknologier, der normalt adskiller arbejdstagere i platformsøkonomien også kan bruges til at bringe dem sammen.

Læs hele artiklen ‘Between coping and resistance: Migrant networks and alternative forms of collectivism’ af Mark Friss Hau og Andrea Borello, publiceret i Economic and Industrial Democracy, 2024.

Emner