25. november 2022

Mobilisering og OK-forhandlinger på Facebook

Ny artikel

Nana Wesley Hansen og Mark Friis Hau analyserer i en ny artikel i det internationale tidsskrift Work, Employment and Society, hvordan fagforeninger og deres græsrødder bruger Facebook, og hvilke konsekvenser det har for forståelsen af overenskomstforhandlinger.

Foto: Colourbox
Fagforeninger er i stigende grad aktive på facebook - også i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Nana Wesley Hansen og Mark Friis Hau har udviklet en model over de politiske og kommunikative bevæggrunde eller logikker, der ligger til grund for opslag på Facebook og som fagforeninger må balancere imellem. På den ene side skal fagforeninger demonstrere vilje til at strejke og sætte spot på de uretfærdigheder, som medlemmerne oplever, samt vise styrke til at samle opbakning blandt medlemmerne. Dette inkluderer 'os-dem’ holdninger om lønmodtagere og arbejdsgivere, der kan øge medlemmernes villighed til at mobilisere – en såkaldt ’mobiliserings-logik’.

På den anden side skal fagforeningerne signalere, at de kan indgå forlig med arbejdsgiverne og sikre forbedringer til medlemmerne gennem aftaler, hvor ikke alle medlemmernes krav kan imødegås. Dette indebærer at forklare forhandlingsprocesser og -resultater, når et forlig er indgået. Dette er en ’forligs-logik’.

Disse to politiske logikker informerer fagforeningernes og deres græsrødders strategier på sociale medier og afspejles i, hvordan fagforeninger og græsrødder interagerer med deres følgere, deres valg af ord og de emner, de behandler.

En udfordring er, at selvom både fagforeninger og græsrødder bruger begge logikker, betoner græsrødderne i høj grad mobilisering. Dette kan fra fagforeningens side opleves som problematisk under overenskomstforhandlinger, hvor der er fokus på at indgå forlig.

På Facebook italesættes også forskellige krav, der er en vigtig del af spillet om politiske logikker. Visse krav kan rummes af den danske model, mens andre ikke kan. Eksempelvis kan et indlæg, der kalder på ulovlige strejker i byggesektoren ikke rummes i fagforeningernes overenskomstforhandlinger. Nana Wesley Hansen og Mark Friis Haus model er derfor et ’koordinatsystem’ over kommunikationen på Facebook om hvordan forskellige overenskomstkrav passer med en mobiliserings- eller forligslogik. Modellen kan hjælpe til at forstå de politiske strategier i online kommunikationen under overenskomstforhandlinger og hvor uoverensstemmelser opstår mellem fagforeninger og deres græsrødder.

Læs hele artiklen ’Between Settlement and Mobilization: Political Logics of Intra-Organizational Union Communication on Social Media’ af Nana Wesley Hansen og Mark Friis Hau, publiceret i Work, Employment and Society.

Artiklen bygger på 31 kvalitative interviews med fagforeningskonsulenter og græsrodsaktivister samt 2.927 individuelle indlæg indsamlet på Facebook fra 9. februar til 16. april 2020, inklusiv links, billeder, videoer og antallet af delinger og likes for hvert opslag eller kommentar. Data blev trukket fra disse sider: Arbejdere i Bevægelse, OKFakta, Sammen om OK, Sammen om OK20, Byggegruppen 3F og Enhedslisten – Faglig.

Emner