22. maj 2015

Multinationale selskaber og nationale arbejdsmarkedssystemer – hvor står forskningen?

På internationalt plan forskes der i øjeblikket intensivt i, i hvilket omfang multinationale selskaber påvirker nationale arbejdsmarkedssystemer. I en ny artikel, som Steen E. Navrbjerg har skrevet i samarbejde med forskere fra Irland, England, Belgien, Spanien og Norge, gennemgås de dominerende diskussioner om multinationale selskabers betydning for nationale arbejdsmarkedssystemer. Artiklen påpeger bl.a., at selv virksomheder, som har en overordnet HR-politik med en høj grad af medarbejderindflydelse i koncernen som sådan, ofte går på kompromis med medarbejderindflydelsen, når de opererer i lande, hvor de ikke via lovgivning, overenskomster eller samarbejdsaftaler er forpligtet til at give indflydelse. Omvendt kan de multinationale selskaber også i datterselskaber og deres omgivelser møde lokale samarbejdskulturer, som udfordrer deres overordnet HR-stil. Dermed peges i artiklen på behovet for at forske nærmere i, hvordan og i hvilket omfang datterselskaber fastholder deres autonomi, når de overtages af et multinationalt selskab – og hvilken rolle de lokale nationale arbejdsmarkedssystemer spiller i den sammenhæng. Artiklen trækker bl.a. på data fra INTREPID, en international analyse af ledelses-medarbejderforhold i multinationale selskaber fra i alt 10 lande, som FAOS er deltager i.

Artiklen 'Advancing understanding on industrial relations in multinational companies: Key research challenges and the INTREPID contribution' er udgivet i Journal of Industrial Relations.

Læs det engelske abstract på vores publikationsside, eller dyk ned i den fulde videnskabelige artikel.