28. november 2013

Når man går foran - Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13

Forskningsnotat af Mikkel Mailand

Alle overenskomstfornyelser er særlige, men overenskomstfornyelsen på det offentlige arbejdsmarked i 2013 vil alligevel gå over i historien som en af de mest udsædvanlige. På baggrund af markante arbejdsgiverkrav på undervisningsområderne, var det især her de store slag kom til at stå. Og selvom OK13 på det gymnasiale område endte i en aftale og ikke i konflikt, som det var tilfældet på folkeskoleområdet, var det alligevel et både processuelt og resultatmæssigt usædvanligt og kontroversielt forhandlingsforløb, Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) var igennem med Finansministeriet – først i egne forhandlinger, og derefter som en del af hovedorganisationen Akademikernes (AC’s) forhandlinger. Resultatet blev en aftale, der kort fortalt indebar, at GL mistede aldersreduktionen (nedsat arbejdstid for dem over 60-årig) og aftaleretten om arbejdstid, således at anvendelsen af arbejdstiden fremover bliver afgjort af ledelsen på den enkelte uddannelsesinstitution, der dog stadig kan vælge at indgå aftaler eller på anden måde at inddrage tillidsrepræsentanten. Til gengæld fik GL nye og højere løntillæg og et værn mod vilkårlig tilrettelæggelse af arbejdstiden. Dette resultat var ikke ulige det, som andre lønmodtagerorganisationer på undervisningsområdet senere under OK13 blev påtvunget via lovindgreb.

Ved urafstemningen om overenskomstresultatet stemte et stor flertal af GL’s medlemmer nej, men de måtte alligevel acceptere resultatet, da GL’s afstemning kun er en del af afstemningen på de øvrige AC-områder, hvor udfaldet blev et klart ja. Der har i GL efterfølgende været intense diskussioner af, og uenighed om, forhandlingsprocessen og forhandlingsresultatet. Forskningsnotatet her præsenterer og vurderer baggrunden for forhandlingerne, GL’s krav og forhandlingstemaer (herunder relationen til AC), GL’s egne forhandlinger og de efterfølgende forhandlinger som del af AC-fællesskabet, samt forhandlingernes efterspil.

Læs forskningsnotatet (pdf)