Negotiated flexibility - comparative perspectives on Danish employment relations at local and national levels – Københavns Universitet

FAOS > Nyheder > Negotiated flexibility...

13. april 2010

Negotiated flexibility - comparative perspectives on Danish employment relations at local and national levels

Ph.d. afhandling af Anna Ilsøe

Det danske arbejdsmarked har over de seneste to årtier nydt stigende opmærksomhed, idet Danmark i international sammenhæng har performet godt på en række arbejdsmarkedsindikatorer såsom hyre-fyre fleksibilitet, arbejdsløshed, beskæftigelsesfrekvens, jobmobilitet og jobkvalitet.

I ph.d.-afhandlingen argumenteres der for, at disse resultater i høj grad kan tilskrives, at fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked er en 'forhandlet fleksibilitet'. 1. Reguleringen af arbejdsmarkedet på både nationalt, sektor og lokalt niveau hviler på forhandlinger 2. Arbejdsmarkedsfleksibiliteten er blevet udbygget uden at det har ført til en afgørende erosion af den danske model (høj organisationsgrad og høj overenskomstdækning) og 3. De fleste forhandlinger har mundet ud i positive resultater for både lønmodtager og arbejdsgiverside.

Afhandlingen bygger på fem artikler, der præsenterer forskellige komparative studier af den forhandlede fleksibilitet på det danske arbejdsmarked - herunder sammenligninger af dansk, tysk og amerikansk arbejdsmarkedsregulering, case studier af lokale forhandlinger om arbejdstid i den danske og tyske metal industri og en større survey om lokale forhandlinger blandt små og store produktionsvirksomheder i Danmark. Arbejdsmarkedsreguleringen i Danmark viser sig i højere grad at være til fordel for både lønmodtagere og arbejdsgivere end tysk og amerikansk regulering, men der er også tegn på segmentering på det danske arbejdsmarked. Nogle grupper er i højere grad henvist til 'hårde' former for flexicurity (hyre-fyre fleksibilitet, dagpenge, aktiv arbejdsmarkedspolitik), mens andre kan forlade sig på 'bløde' former for flexicurity (fleksibel arbejdstid, jobsikkerhed), hvilket udfordrer den fremtidige udvikling af den danske model.