7. december 2015

Frivillige aftaler fremfor lov

Kernen i de nordiske arbejdsmarkedsmodeller har historisk været en dialogbaseret beslutningskultur. Ny rapport undersøger om det stadigt er gældende og i så fald i hvilket omfang?

De nordiske landes arbejdsmarkedsmodeller er bygget op omkring stærke organisationer på både lønmodtager- og arbejdsgiverside, med høje organisationsprocenter og stor legitimitet. De enkelte lande har udviklet forskellige forhandlings-, aftale- og konfliktløsningssystemer, men fælles for de nordiske lande er, at de i vid udstrækning har reguleret løn- og arbejdsvilkår gennem kollektive overenskomster fremfor lovgivning.

Rapport De Nordiske Arbejdsmarkedsmodeller i global konkurrence beskriver og analyserer fem nordiske landes arbejdsmarkedsmodeller (Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark). Fokus ligger på kollektivaftaler versus lovgivning, og hvilke mål og værdier aktørerne historisk har forfulgt. Hvor store forskelle og ligheder er der mellem landene? Og er der et værdimæssigt fællesskab i de nordiske arbejdsmarkedsmodeller?

FAOS-forskerne Christian Lyhne Ibsen og Søren Kaj Andersen står sammen med professor emeritus fra Aalborg Universitet Flemming Ibsen bag det danske bidrag, der tæller to rapporter – den første er en gennemgang og analyse af den danske arbejdsmarkedsmodel, den anden sammenfatter og analyserer alle fem landerapporter.

Rapporten er et oplæg til konferencen De nordiske arbejdsmarkedsmodellers aftaler versus lovgivning i et værdimæssigt perspektiv, der blev afholdt på Aalborg Universitet 3. december 2015

Læs hele rapporten her