25. april 2022

Nordiske modeller i platformsøkonomien

I en ny artikel i det amerikanske tidsskrift Regulation & Governance argumenterer Anna Ilsøe og Fredrik Söderqvist for, at der er ved at udvikle sig en nordisk model i platformsøkonomien.

De digitale platformes indtog på arbejdsmarkeder verden over har forårsaget betydelige gnidninger i relation til lovgivere og faglige organisationer. I denne artikel undersøger vi samspillet mellem platforme inden for transportområdet (taxa og madudbringning) og den danske og svenske arbejdsmarkedsmodel, hvor kollektive forhandlinger spiller en afgørende rolle. Mere specifikt analyserer vi Uber i Danmark og Sverige samt Foodora i Sverige og Just Eat i Danmark. Artiklen trækker på RIT-teori (Rulemaker-Intermediary-ruleTaker), og vi argumenterer for, at de nordiske forhandlingssystemer kan forstås som en Intermediary, der forbinder Rulemakers (lovgivere) med ruleTakers (virksomheder og arbejdstagere) i de nordiske lande. Hvor Uber søgte at unddrage sig integration i både den danske og den svenske model, og afviste kollektive forhandlinger, så viser vores analyser, at såvel Foodora som Just Eat er gået en anden vej og har forhandlet sektoraftaler med fagforeninger i begge lande. De to madudbringningsplatforme har blandt andet valgt aftalevejen, fordi den rummer klare konkurrencemæssige fordele for virksomhederne. Vi argumenterer for, at de to sektoraftaler er tegn på udviklingen af en nordisk model i platformsøkonomien, men at der stadig er udfordringer i forhold til yderligere overenskomstdækning og organisering af de ansatte dækket af aftalerne. Vores resultater kaster lys over de integrative mekanismer i de nordiske aftalemodeller, der giver os mulighed for at identificere og diskutere fremtidige udfordringer i såvel de nordiske modeller som i platformsøkonomien

Læs hele artiklen ‘Will there be a Nordic model in the platform economy? Evasive and integrative platform strategies in Denmark and Sweden' af Anna Ilsøe og Fredrik Söderqvist, publiceret i Regulation & Governance.

Emner