22. september 2014

Nordic labour market models in open markets

NordMod 2030


Rapport af Søren Kaj Andersen (FAOS), Jon Erik Dølvik (Fafo) og Christian Lyhne Ibsen (FAOS)

Rapporten analyserer og beskriver de seneste årtiers revitalisering af de nordiske aftalesystemer, herunder ligheder og forskelle landene imellem og resultater, der er opnået i forhold til konkurrenceevne, beskæftigelse, lønudvikling mv. I rapporten diskuteres også en række udfordringer, som ser ud til at præge de kollektive aftalesystemer i de kommende år.

Rapporten er en engelsk temarapport i det såkaldte NordMod-projekt, som er et fælles nordisk forskningsprojekt, der bredt analyserer udfordringer og perspektiver for de nordiske velfærdssamfund frem mod år 2030. Projektet er finansieret af SAMAK, en samarbejdsorganisation for LO-fagbevægelserne og Socialdemokratierne i Norden.

Den engelske temarapport er publiceret af fagbevægelsens europæiske forskningsinstitut, ETUI, i deres rapportserie. Download rapporten fra ETUI's hjemmeside

Den danske version af temarapporten udkom i foråret og kan downloades fra FAOS' hjemmeside. Læs mere her