27. oktober 2021

Ny analyse af det danske EUD-systems udvikling

I en ny artikel udvikler Martin B. Carstensen og Christian Lyhne Ibsen en ny analyseramme for at forstå forandringer i erhvervsuddannelsessystemer (EUD-systemer).

Forandring i EUD analyseres typisk ved hjælp af et af to analytiske dimensioner. For det første fremhæver Varieties of Capitalism-tilgangen, at forandringer følger en funktionel dimension, der tager højde for, at virksomheder har tilpasset deres personalestrategier til det allerede eksisterende erhvervsuddannelsessystem. For det andet fremhæver en historisk-institutionalistisk tilgang, at forandringer følger en styringsdimension, hvor det er magtforholdet mellem de involverede parter i EUD, dvs. regering, skoler virksomheder og fagforeninger, der bestemmer retningen for forandringer. Artiklen argumenterer for en tredje tilgang, der fremhæver, at forandringer også kan følge en lighedsskabende dimension, der tager højde for, hvilken rolle erhvervsuddannelsessystemet skal spille for at fremme økonomisk lighed. Brug af den tredimensionelle analyseramme muliggør en mere præcis analyse af forandringer og en bedre forståelse af politiske kampe om konfigurationen af ​​de tre dimensioner af EUD-systemer. Dette argument understøttes af en analyse af forandringer i det danske EUD-system i efterkrigstiden.

Læs hele artiklen 'Three dimensions of institutional contention: efficiency, equality and governance in Danish vocational education and training reform' af Martin B. Carstensen og Christian Lyhne Ibsen, publiceret i Socio-Economic Review.

Emner