Christian abstract – Københavns Universitet

Kapitel 12. Attacks on union organizing. Reversible and irreversible changes to the Ghent-systems in Sweden and Denmark

af Anders Kjellberg og Christian Lyhne Ibsen

Anders Kjellberg og Christian Lyhne Ibsen belyser i artiklen 'Attacks on union organizing. Reversible and irreversible changes to the Ghent-systems in Sweden and Denmark' forskelle og ligheder i lønmodtagerorganiseringen i Danmark og Sverige. Organisationsgraderne i Danmark og Sverige ligger relativt højt i en international sammenligning, hvilket i begge lande ofte forklares med den såkaldte Ghent-effekt; fagforeningerne administrerer a-kasserne, hvilket skaber en norm om dobbeltmedlemskab af både a-kasse og fagforening. Imidlertid kan der observeres et fald i organisationsgraden i både Danmark og Sverige over de senete to årtier. Artiklen argumenterer for, at faldet i begge tilfælde relaterer sig til politiske reformer af a-kassesystemet. Selvom effekterne af reformerne på kort sigt har været overvejende ens i form af dalende organisationsgrad, så kan effekterne på langt sigt blive en væsentlig større udfordring i Danmark end i Sverige, fordi reformerne i Danmark synes at have haft en mere irreversibel karakter.

Læs mere om bogen her