Steen&Paul abstract – Københavns Universitet

 

Kapitel 16. MNCs in Denmark and the UK – accommodating to or transforming national industrial relations?

Af Steen E. Navrbjerg og Paul Marginson

Multinationale selskaber har bedre muligheder end nogen sinde for at forumshoppe og vælge mellem forskellige markedssystemer – herunder også forskellige arbejdsmarkedssystemer. Når et multinationalt selskab så vælger at engagere sig i et land, bliver det også en aktør i det lands arbejdsmarkedssystem. Fordi de multinationale ofte er ganske store virksomheder, kan de blive betydningsfulde aktører, der kan påvirke eksisterende balancer mellem arbejdsmarkedets parter. Spørgsmålet er så, om de multinationale selskaber tilpasser sig værtslandets arbejdsmarkedssystem – eller om de på forskellig vis søger at presse værtslandes institutioner, så de tilpasser sig de multinationale selskabers behov.

Denne problemstilling analyserer Steen E. Navrbjerg fra FAOS og Paul Marginson fra Warwick i artiklen MNCs in Denmark and the UK – accommodating to or transforming national industrial relations? Artiklen tager udgangspunkt i en survey med 301 multinationale selskaber (MNC’er) i Storbritannien og 110 MNC’er i Danmark og sammenligner dels ’nationale’ MNC’er med ’udefrakommende’ MNC’er i hhv. Danmark og Storbritannien, dels MNC’er i en liberal markedsøkonom (Storbritannien) med MNC’er i en koordineret markedsøkonomi (Danmark).

Analysen viser, at MNC’er i Danmark i langt højere grad anderkender fagforeninger end MNC’er i Storbritannien. Det indikerer, at det langt stærkere faglige system og stærke forhandlingssystem i Danmark giver ringe muligheder for MNC’er for at bestemme lokale relationer mellem arbejdsgiver og arbejdstager; modsat Storbritannien, hvor de faglige organisationer er svage, og hvor kollektive forhandlinger er langt mindre udbredte. Ydermere viser analysen, at udenlandske MNC’er  fra liberale markedsøkonomier (især USA) agerer forskelligt i de to lande. I Storbritannien tenderer de i ringere grad til at anerkende fagforeninger end i Danmark. På andre områder, som fx information til medarbejderne om ansættelser og afskedigelser samt fremtidige investeringer, er forskellene langt mindre. Analysen viser desuden, at når det gælder kernen i arbejdsmarkedssystemerne herunder anderkendelse af det faglige system, så tilpasser virksomhederne sig i høj grad værtslandet, mens de i højere grad søger at bevare kontrollen over emner, der drejer sig om virksomhedens konkurrenceevne, finansielle forhold og bemanding.

Læs mere om bogen her