1. marts 2021

Ny bog: Organisationer i en overgangstid

Steen E. Navrbjerg har bidraget til en ny håndbog for ledere - ’Organisationer i en overgangstid’ - der adresserer de store forandringer, som ledelse undergår i disse år.

Steen E. Navrbjergs bidrag, ’Ledelse i den danske model’, indleder bogen og omhandler, hvad det betyder at bedrive ledelse med den danske model som bagtæppe. Kapitlet redegør for, at den danske model faktisk er en konfliktmodel – men med den store fordel, at der findes køreplaner for at nå til tilfredsstillende løsninger på konflikterne. Modellen er grundlæggende også en samarbejdsmodel, hvor det handler om at udmønte centrale rammer i overenskomsterne i lokale løsninger, som både arbejdsgivere og lønmodtagere får noget ud af. Selv om modellen er fra 1899, er den fortsat stærk, fordi den er blevet justeret over tid. Men modellen overlever kun, hvis der er opbakning bag den – og den opbakning opnås ved, at parterne via overenskomsterne leverer løsninger specifikt på arbejdsmarkedets udfordringer - men også bredere bidrager og understøtter den danske velfærdsmodel. Derfor er ledelse i Danmark til stadighed indskrevet i den danske model, og det er en hovedpointe i FAOS’ bidrag til bogen.

Forskellige perspektiver på ledelse i organisationer

Organisationer i en overgangstid præsenterer en mangfoldighed af perspektiver på den moderne organisation og betingelserne for at udøve ledelse i en overgangstid. Og byder på en række forskellige indspark fra fagprofessionelle og forskere.

Organisationer i en overgangstid er en bog til både nye og erfarne ledere, organisationskonsulenter, HR-medarbejdere og studerende. Ud fra hvert sit ståsted inspirerer bogens forfattere læseren til, hvordan man kan gentænke sin forståelse af organisationen og dermed styrke grundlaget for at bringe den godt ind i fremtiden.

Bogen er skabt ud fra den grundpræmis, at forretning, arbejdsliv, ledelse, organisationer og deres omgivelser er områder, som påvirker og krydser ind i hinanden, og som derfor fortjener at blive behandlet i et samlet format.