12. juni 2018

Ny EU-rapport om digitalisering af arbejdsmarkedet

Den digitale revolution har resulteret i teknologiske fremskridt, som konstant udvikler sig. Et centralt element, der vedrører politikere, er den indflydelse, som disse ændringer vil have på verden i forhold til ​​arbejde og beskæftigelse. Denne rapport gennemgår historien om den digitale revolution frem til i dag, placerer den i sammenhæng med andre perioder med markante teknologiske fremskridt og undersøger, hvordan den teknologiske udvikling påvirker forandringer i institutioner.

Digitale teknologier har betydeligt ’disruptive potential’, herunder at gøre produktionen meget mere fleksibel og information mere tilgængelig. Informationsteknologisektoren hidtil har været meget påvirket, men andre sektorer forandres også hurtigt med udbredelsen af ny teknologi. Rapporten undersøger yderligere tre vigtige forandringsfaktorer: Automatisering af arbejde, integration af digital teknologi i processer og koordinering af økonomiske transaktioner gennem de digitale netværk, der kaldes 'platforme'.

Læs hele rapporten ’Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment’