6. oktober 2020

Ny rapport: Unge og arbejdsløse mest påvirket af Corona-krisen

Ny rapport fra EuroFound har undersøgt konsekvenserne af Covid-19 pandemien for livs- og arbejdsvilkår i Europa. Generelt har krisen medført større usikkerhed, økonomiske bekymringer og lavere tillid til institutioner – især i Sydeuropa. Og særligt de unge og arbejdsløse mærker negative konsekvenser i form af økonomisk usikkerhed og isolation. Rapporten bekræfter også, at udbredelsen af digitalt fjernarbejde er steget markant og kommer med bud på, hvad det betyder for balancen mellem familie- og arbejdsliv.  

Ny rapport præsenterer resultaterne af e-undersøgelsen ’Living, working and COVID-19’, der forsøger at indfange pandemiens vidtrækkende konsekvenser for livs- og arbejdsvilkår i Europa. Undersøgelsen blev udført i april, hvor de fleste medlemsstater var i lockdown, og i juli, hvor samfundet og økonomierne langsomt åbnede igen.

Resultaterne af e-undersøgelsen fra den første runde afspejlede udbredt følelsesmæssig usikkerhed, økonomisk bekymring og lavt tillid til institutioner. Bekymringsniveauerne aftog noget i anden runde, især blandt grupper af respondenter, der havde gavn af støtteforanstaltninger. Samtidig understreger resultaterne skarpe forskelle mellem lande og mellem socioøkonomiske grupper. Trods officielle støtteforanstaltninger til fyrede medarbejdere i mange lande, så modtog over halvdelen af de arbejdsløse deltagere i undersøgelsen ingen økonomisk støtte.

Unge fremstår som nogle af lockdown's største tabere, der sammen med dem, der er uden arbejde, rapporterer om det laveste niveau af velvære på trods af en vis forbedring siden pandemiens begyndelse. Mens livstilfredshed og optimisme er steget siden april, føler de unge sig fortsat udelukket fra samfundet og har stadig størst risiko for depression.

Rapportens resultater bekræfter opsvinget i fjernarbejde i alle lande under COVID-19-pandemien, og rapporten undersøger, hvad dette betyder for balance mellem arbejde og privatliv og elementer af jobkvalitet.

Læs rapporten her

FAOS er nationalt center for Eurofound i Danmark og udarbejder rapporter og analyser om det danske arbejdsmarked.

Emner