28. april 2010

Nybrud. OK 2010 har ført til ny magtfordeling

Analyse af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen

Urafstemningen om mæglingsforslaget, der afsluttede årets overenskomstforhandlinger, vendte op og ned på det hidtidige mønster. Der var allerede i optakten til OK 2010 lagt op til, at HK'ernes stemmeafgivning ville blive vendt på hovedet. HK/Privat stillede som ultimativt krav, at den såkaldte 50%-regel skulle afskaffes, selv om der ikke var udsigt til, at det kunne gennemføres. Så det var til at forudse, at HK's medlemmer for en gang skyld ville stemme nej. Derfor var der en reel bekymring for, at OK 2010 ville ende i en storkonflikt. Hvis 3F'erne stemte, som de plejede, ville man få et samlet nej-flertal.

Men denne bekymring blev gjort til skamme. Ganske vist stemte HK'erne i stort tal nej, fordi de ikke fik afskaffet 50%-reglen, men til gengæld stemte 3F'erne efter et helt nyt mønster. Der var ja-flertal i alle grupper, og samlet var mellem to tredjedele og tre fjerdedele af de afgivne stemmer med kryds ud for ja.