2. november 2017

Nyt forskningsprojekt: The Future of Work

Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen fra FAOS, Sociologisk Institut, har fået 700.000 kroner af Nordisk Ministerråd til den danske del af forskningsprojektet The Future of Work.

De vil i samarbejde med 23 kollegaer fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island undersøge, hvordan de nordiske arbejdsmarkeder forandrer sig, og hvad der driver forandringerne. Mere specifikt undersøges følgende spørgsmål:

  • Hvilke effekter har digital automatisering – herunder robotter - på arbejdet inden for plejesektoren og fremstillingsindustrien?
  • Hvad betyder det når faste fuldtidsansatte i stigende grad erstattes af løst ansatte og freelancere?
  • Hvordan kan man fremme beskæftigelsessikkerheden og indkomstsikkerheden for borgere, der arbejder på globale eller lokale digitale platforme?

Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen vil både generere nye data og trække på eksisterende data fra en række spørgeskemaundersøgelser og registre. Anna Ilsøe vil samtidig fungere som nordisk koordinator på den del af undersøgelsen, der omhandler atypisk beskæftigelse.

"Vi ved, at digitalisering og atypisk beskæftigelse generelt påvirker de nordiske arbejdsmarkeder i disse år, men vi ved ikke, hvilke konsekvenser det mere specifikt har for de enkelte sektorer og de enkelte grupper i arbejdsstyrken. Det vil vi undersøge og samtidigt sammenligne på tværs af de nordiske lande, hvor man trods forholdsvis ens arbejdsmarkedsregulering oplever ret forskellige udfordringer på arbejdsmarkedet," siger Anna Ilsøe.