15. august 2010

Østeuropæerne og presset på overenskomstmodellen

Analyse af Søren Kaj Andersen

Østeuropæiske arbejdere giver atter anledning til diskussioner om reguleringen af løn på det danske arbejdsmarked. Senest har LO's formand, Harald Børsting, udtalt, at problemet med østeuropæiske løntrykkere er både stort og stigende. Derfor vil han ikke afvise, at det kan blive nødvendigt med lovgivning på overenskomstområdet. Hermed antyder LO-formanden, at det måske kan blive et LO-krav, at politikerne gør det ulovligt at betale fx polske håndværkere 50-60 kroner i timen. Som udgangspunkt må det kaldes et klart brud med principperne i den danske aftalemodel, hvis der bliver lovgivet om fx mindstelønnen. Forhandlinger om løn udgør et kerneområde i den kollektive aftalemodel og her er vel at mærke tale om en model, der både herhjemme og internationalt bliver betragtet som velfungerende. Harald Børsting har da også efterfølgende understreget, at LO naturligvis holder fast i den danske model, men tilføjer også, at det som bekendt er vigtigt at udvikle systemerne, så de passer til virkeligheden.

Man kan så spørge, om virkeligheden har forandret sig? Jo, det har den. Siden 2004 hvor EU blev udvidet med Øst- og Centraleuropæiske stater er der kommet ganske mange polakker og andre østeuropæere til Danmark for at arbejde. Når social dumping blev et af de helt centrale temaer i forårets overenskomstfornyelser på det private arbejdsmarked, var det netop for at tilpasse overenskomsterne til den nye virkelighed. Her blev indført en række bestemmelser, der overordnet set har til formål at sikre fagforeningerne adgang til indsigt i østeuropæernes løn- og ansættelsesvilkår. Om de nye tiltag virker effektivt mod løndumping, er det endnu for tidligt at konkludere noget om.

Analysen blev bragt i Politiken den 16. august.