23. december 2012

OK-forhandlinger. Endnu flere bump på vejen frem mod forlig

Artikel af Mikkel Mailand

Det er nærliggende at spørge, hvorfor de offentlige arbejdsgivere skærper tonen op til forhandlingerne netop nu. Det er der flere faktorer, der kan hjælpe med til at forklare.

Helt overordnet er det sådan, at den økonomiske smalhals og den manglende udsigt til forbedring svækker lønmodtagersidens magt, og dermed bliver det muligt for arbejdsgiverne at få ellers vanskelige ændringer igennem. På det mere konkrete plan er det sådan, at KL siden sidste overenskomstfornyelse i 2011 har været udsat for et vist pres for at skærpe arbejdsgiverprofilen – og det har de så gjort. Og endelig betyder regeringens meget høje prioritering af Folkeskolereformen, at enhver sten på vejen for denne må fjernes. Her hjælper ingen udsagn om mangel på respekt for den danske model, hvad enten disse er begrundede eller ej. At regeringen i den offentlige sektors forhandlinger har en dobbeltrolle som både lovgiver og forhandler, er værd at huske på i den forbindelse. 

Hvis man fokuserer på arbejdsgivernes krav, ser det altså ud til at blive vanskelige forhandlinger denne gang.

Artiklen blev bragt i Politiken 23. december 2012