17. februar 2011

OK 2011. Kompromiskunst: Alle tabte og alle vandt

Analyse af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen

Hvordan kunne de faglige organisationer nikke ja til et resultat, der med sikkerhed betyder en faldende realløn i den toårige overenskomstperiode? Da krisen ramte Danmark efter lønfesten ved forrige overenskomstrunde i 2008, gik lønudviklingen på det private arbejdsmarked i stå. Derfor er de offentligt ansatte kommet foran i lønudviklingen i forhold til den private sektor. Og da der er bred enighed om, at lønudviklingen på de to hovedområder skal følges ad, er der via reguleringsordningen en regning af betale.

Men det er ikke alene lønmodtagernes forhandlere, der har udvist tilbageholdenhed. Også den statslige arbejdsgiverpart måtte sluge et par kameler for at sikre forliget. Stærkt profilerede krav er blevet opgivet eller sendt i udvalg i overenskomstperioden.

Analysen er bragt i Politiken den 17. februar 2011.