22. november 2010

Overenskomst 2011: De fede år er helt forbi

Analyse af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen

Hvordan kan man finde en løsning på det offentlige arbejdsmarked, når der ikke er nogen penge at forhandle om? Slaget begynder i dag.

Artiklen diskuterer ved starten af de offentlige overenskomstforhandlinger mulighederne for at nå til et forlig trods en situation, hvor de offentligt ansatte skylder penge via reguleringsordningen i forhold til lønudviklingen i den private sektor, og hvor der er dikteret nulvækst i de offentlige udgifter. Der synes at tegne sig et valg mellem to muligheder: 1) en minimalstrategi, hvor gælden betales, så man i næste runde kan få en forhandling på almindelige vilkår. Og 2) en velfærdsstrategi, hvor det forsøges at skabe et langsigtet perspektiv gennem et velfærdselement, der kan starte på et beskedent niveau, men som kan udbygges i de næste runder.

Analysen blev bragt i Politiken den 22. november 2010.