7. august 2018

Overenskomstsystemer i den nordeuropæiske byggebranche under pres

Internationalisering, håndhævelsesproblemer, fagforeningstilbagegang og et stigende antal solo-selvstændige udfordrer overenskomstsystemerne i de nordeuropæiske byggesektorer. Forskerne Jens Arnholtz, Guglielmo Meardi og Johannes Oldervoll har undersøgt forholdene i byggebranchen i Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Storbritannien og beskriver i en ny artikel, hvordan ovenstående tendenser har presset fagforeninger til at søge statslig støtte for at stabilisere lønreguleringen. Resultaterne varierer alt efter arbejdsgiverstrategier og magtbalancer mellem aktørerne. Mens Danmark og Storbritannien næsten ikke har indført nogen form for statslig støtte, har Norge fulgt Holland og Tyskland, og indført lovbaseret almengørelse, der udvider dækningen af kollektivt aftalte minimumslønninger. Landestudierne tyder på, at statslig intervention afbøder en del af udfordringerne, men institutionel innovation og øget organisering kan være påkrævet hvis overenskomstsystemernes skal bevare deres funktion under forandrede betingelser.

Læs hele artiklen 'Collective wage bargaining under strain in northern European construction: Resisting institutional drift?' i SAGE journals (kræver login)