2. februar 2023

Platformsorganisering på sociale medier

Ny artikel

Væksten i platformsarbejde i Danmark kan udfordre den danske model. I en ny artikel har Mark Friis Hau og Owen Savage undersøgt en gruppe af Wolt madbude, som har dannet et online netværk kaldet Wolt Workers’ Group (WWG).

Foto: Colourbox
Wolt Workers’ Group brugte bl.a. sociale medier til at organisere #NoPayCuts-strejken mod Wolt i København i 2020

Wolt Workers’ Group består hovedsageligt af udlændinge og bruger næsten udelukkende sociale medier til at organisere sig. Det er således et eksempel på, hvordan sociale medier kan bruges til at organisere, kommunikere og orkestrere mobilisering. Fx anvendte WWG sociale medier til at organisere #NoPayCuts-strejken mod Wolt i København i 2020. Centralt for artiklen er WWG’s forhold til 3F, der er præget af stor tillid og samarbejde. Forfatterne identificerer den type organisering som ’social media unionism’. Social media unionism indebærer, at fagforeninger støtter online-netværk med ressourcer, men ellers holder sig væk og lader netværket organisere, kommunikere, og mobilisere uden for fagforeningsregi. Dette muliggør smidig græsrodsmobilisering blandt arbejdere, som ellers kan være svære at nå, fx migrant- og platformsarbejdere. Strategien kombinerer agile og løse netværk på sociale medier med etablerede fagforeninger og skaber nye måder for at organisere med digitale værktøjer.

Resultaterne tyder på, at hvis fagforeninger kan agere facilitator for decentraliseret og netværksbaseret handling i stedet for at forsøge at styre mobiliseringen og integrere netværket i fagforeningsstrukturerne, kan de drage fordel af mulighederne for online organisering og undgå nogle af ulemperne, såsom mangel på ressourcer og overordnet strategi. Selvom social media unionism kan være en meget fleksibel organiseringsstrategi kræver det stor grad af tillid mellem organisationer og indebærer en vis risiko for fagbevægelsen, der skal bruge ressourcer på et netværk, som den ikke har kontrol over. Det kan være et tveægget sværd for fagforeninger. På den ene side får fagforeninger adgang til en gruppe af engagerede aktivister, som er lokalt forankret i arbejdskampe og netværk, men det kan være svært at tøjle sådanne mobiliseringer under overenskomstforhandlinger. Forfatterne konkluderer dog, at når partnerskaber mellem etablerede fagforeninger og online græsrodsnetværk forvaltes omhyggeligt med balance mellem online autonomi, handlekraft, og fagbevægelsens overordnede strategi, kan social media unionism bruges til yderligere organisering i platformøkonomien.

Læs hele artiklen ’Building coalitions on Facebook: ‘social media unionism’ among Danish bike couriers’ af Mark Friis Hau og Owen Savage, publiceret i New Technology, Work and Employment.

Emner