6. januar 2023

Hvordan reagerede lønmodtagere på jobusikkerhed under Corona?

Ny artikel

Christian Lyhne Ibsen m.fl. undersøger i tidsskriftet Work and Occupations, hvordan lønmodtagerne reagerede på jobusikkerhed under COVID-19.

Foto: Colourbox
Covid-19 pandemien medførte øget jobusikkerhed for lønmodtagere.

COVID-19 pandemien udsatte lønmodtagere for hidtil uset risici, herunder risici for at miste deres arbejde, dvs. jobusikkerhed. I denne artikel undersøger vi forholdet mellem jobusikkerhed og lønmodtagernes handlinger for at gøre deres job mere sikkert under COVID-19. Har lønmodtagere, der følte jobusikkerhed, forsøgt at påvirke deres arbejdsgivere eller har de været passive/tavse under pandemien? Forskerne analyserer fagforeningers og lederes handlinger samt ansættelsestypers rolle i forholdet mellem jobusikkerhed og påvirkningen af arbejdsgivere. Analysen af en repræsentativ 2020-survey med lønmodtagere i Illinois og Michigan (USA) viser, at jobusikkerhed overordnet set ikke er signifikant forbundet med handlinger til at påvirke arbejdsgiverne. Derudover viser analysen, at fagforeningsmedlemskab øgede sandsynligheden for, at lønmodtagerne forsøgte at påvirke deres arbejdsgivere under pandemien. Endelig viser analysen, at usikre atypiske ansatte var mindre tilbøjelige til at forsøge at påvirke deres arbejdsgivere end mere sikre atypisk ansatte.

Læs hele artiklen 'Do Workers Speak Up When Feeling Job Insecure? Examining Workers’ Response to Precarity During the COVID-19 Pandemic' af Christian Lyhne Ibsen, FAOS og Hye Jin Rho, Michigan State University, Christine Riordan, University of Illinois at Urbana-Champaign, J. Ryan Lamare, University of Illinois at Urbana-Champaign og Maite Tapia, Michigan State University.

Emner