6. oktober 2021

’Quiet Politics’ og erhvervslivets indflydelse

I en ny artikel i det amerikanske tidsskrift Politics & Society giver Christian Lyhne Ibsen og Glenn Morgan tre nye perspektiver på ’Quiet Politics’ i en politisk ”larmende” tidsalder.

’Quiet Politics’ bruges til at beskrive, hvorfor erhvervslivet har størst indflydelse på politik og regulering, når vælgere og politikere enten ikke interessere sig for eller ikke forstår et givent emne. Artiklen bidrager med tre nye perspektiver på ’Quiet Politics’ i en ”larmende” politisk tidsalder. For det første viser artiklen, at vi ikke bør betragte politiske emner som statiske. Politiske emner kan gå fra ”stille” til ”støjende” afhængigt af politiske aktørers dagsordener. For det andet viser artiklen, at erhvervslivet har mange forskellige strategier, der kan gøre politik mere ”stille” og dulme vælgeres og politikeres interesse for emnet. For det tredje viser artiklen, at strategierne afhænger meget af erhvervslivets struktur og den politiske økonomi, det befinder sig. Fremtidig forskning kan bruge disse perspektiver til bedre at forstå ’Quiet Politics’ i en ny og mere larmende politisk tidsalder.      

Artiklen fungerer som indledning til et særnummer af det amerikanske tidsskrift Politics & Society. Særnummeret handler om såkaldt ’Quiet Politics’ og erhvervslivets indflydelsesmuligheder på politik. Introduktionen opsummerer således også særnummerets fire artikler og viser, hvordan ’Quiet Politics’ skal forstås i en politisk larmende kontekst på grund af både venstrefløjs- og højrefløjspopulisme og debatter på sociale medier.

Læs hele artiklen ‘Quiet Politics and the Power of Business: New Perspectives in an Era of Noisy Politics’ af Christian Lyhne Ibsen og Glenn Morgan. Publiceret i Politics & Society, Vol. 49(1) 3 –16.

Læs også artiklen fra samme nummer i Politics & Society ‘Quiet Politics, Trade Unions, and the Political Elite Network: The Case of Denmark’ af Christian Lyhne Ibsen, Christoph Houman Ellersgaard og Anton Grau Larsen.