6. januar 2017

Rapport: Danskerne går på arbejde, når de er syge

Danskere er mere tilbøjelige til at gå på arbejde, når de er syge sammenlignet med resten af Europa. Det viser en rapport fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene i Europa, Eurofound. Rapporten tegner et bredt billede af tilstanden på europæiske arbejdspladser og arbejdsmarked på tværs af lande, erhverv, sektorer og aldersgrupper og på en række parametre angående jobkvalitet. Et af de mere overraskende resultater er, at Danmark har den næststørste andel  af lønmodtagere, som går på arbejde, mens de er syge og burde blive hjemme (kaldet presenteeism). Til sammenligning ligger nordmændene i bunden på dette parameter. Hvad angår andelen af selvstændige ligger Danmark i øvrigt sammen med Norge helt i bund med omkring otte procent. Det bekræfter endnu en gang billedet af Danmark som en nation af lønmodtagere.  Vi tør ikke rigtigt kaste os ud i en tilværelse som selvstændig – trods skiftende regeringers forsøg på at sætte skub i selvstændighedskulturen gennem forskellige støtteordninger til særligt nye virksomheder, de såkaldte start-ups. Til gengæld har 79 procent af de selvstændige i Danmark meldt ud, at det er ud fra personlige motiver, at de er selvstændige. I Albanien har 62 procent tilkendegivet, at de er selvstændige af nød, da der simpelthen ikke andre muligheder på jobmarkedet. Til gengæld har begge ægtefæller fuldtidsjob i Danmark. 61 procent af husholdningerne har svaret, at begge arbejder på fuld tid, mens mænd kun for 17 procents vedkommende er eneforsørgere. For kvinderne er det 11 procent. Rapporten er baseret på interviews med 43 850 arbejdstagere i 35 europæiske lande. Data er blevet analyseret ved hjælp af syv jobkvalitetsindeks – fysisk miljø, arbejdsintensitet, arbejdstidskvalitet, socialt miljø, kvalifikationer og selvstændig beslutningstagning, fremtidsmuligheder og indtjening.

For yderligere information kontakt Carsten Jørgensen, FAOS.

Læs hele rapporten her