3. maj 2010

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden

- Reguleringer, strategier og realiteter 

Nana Wesley Hansen, FAOS, Åsmund Arup Seip & Line Eldring, Fafo, (red.)

Rapportens tema er rekruttering af højtkvalificeret arbejdskraft til Norden fra lande uden for EU/EØS-området. Kapitlerne i rapporten gennemgår nationale lovreguleringer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og ser på udviklingen i reglerne i løbet af den sidste tiårsperiode. Studiet har et særligt fokus på indvandring og rekruttering af ingeniører fra tredjelande samt nationale og nordiske udfordringer i arbejdsindvandringspolitikken.

Rapporten er opdelt i fem landekapitler og et afsluttende kapitel, der omhandler ligheder og forskelle mellem de nordiske lande i forhold til regler, strategi og realiteter i rekrutteringen af den kvalificerede arbejdskraft fra tredjelande. Landekapitlerne om Danmark og Island er udarbejdet af Nana Wesley Hansen og Anne Marie Boesen fra FAOS, og det afsluttende kapitel er skrevet af Nana Wesley Hansen og Søren Kaj Andersen, FAOS.

Rapporten blev præsenteret på konferencen Rekruttering af højtuddannet arbejdskraft - hvorfor og hvordan? den 3. maj 2010, arrangeret af Beskæftigelsesministeriet og Nordisk Ministerråd.

Download hele rapporten (pdf)