17. december 2014

Sapere aude-bevilling på halv million til Jens Arnholtz

Adjunkt Jens Arnholtz modtager en halv million kroner fra Sapere aude programmet som anerkendelse for sin forskning i individuelle aktørers indvirkning på skabelsen af et integreret europæisk arbejdsmarked

Forskning i EU´s institutionelle udvikling fokuserer ofte på kollektive aktører, mens de individuelle, såkaldte ”kompetente sociale aktører”, gerne udelades af den empiriske forskning. Disse aktører er imidlertid ofte centrale figurer i EU´s udvikling. Det er blandt andet deres rolle adjunkt ved Sociologisk Institut Jens Arnholtz har undersøgt i sin forskning, der fokuserer på, hvordan det integrerede europæiske arbejdsmarked skabes. Jens Arnholtz´s forskning er af så høj kvalitet, at han er blandt modtagerne af Det Frie Forskningsråds Sapere aude bevilling til særligt bemærkelsesværdige forskningstalenter. Bevillingen er på en lille halv millioner kroner.

- Min overordnede forskningsinteresse er skabelsen af et integreret Europæisk arbejdsmarked. Ofte forklares dette med store, generelle processer, men mit fokus er på aktørerne – både dem der skaber politikken, dem der forvalter og udmønter dem, og dem der gør brug af den ved at bevæge sig over grænser for at finde arbejde. Ud fra det perspektiv fandt jeg det interessant at undersøge hvilke aktører, der har promoveret ideen om at EU skal have øget kompetence når det gælder lønregulering, og hvordan disse nye kompetencer så forhandles og forvaltes i praksis, forklarer Jens
Arnholtz.

Fantastisk anerkendelse
For Jens Arnholtz er bevillingen et vigtigt rygstød til hans videre karriere.
- Det er en fantastisk anerkendelse, at andre godt kan se det spændende i det, jeg laver. Det giver mig anledning til at have endnu større ambitioner for fremtiden og arbejde endnu hårdere for at realisere mine mål. Derudover giver det mig nogle vigtige muligheder for at udvikle mig som forsker. Jeg får bedre mulighed for at skabe og styrke mine internationale netværk. Jeg kan komme i dialog med internationale topforskere indenfor mit felt og skabe fremtidige samarbejdsrelationer. Det er utrolig vigtigt for min fremtidige karriere. Endelig giver det mig også mulighed for at komme bredere ud med min forskning, så jeg ikke bare producerer nogle spændende resultater, men også får dem formidlet, siger Jens Arnholtz om bevillingen.

Sapere Aude-bevillingerne gives som en ekstra anerkendelse til 40 yngre forskere, som i løbet af 2014 har modtaget postdoc-stipendier fra Det Frie Forskningsråd for en samlet sum af knap 80 mio. kr

Læs mere om Jens Arnholtz her