15. november 2010

Septemberforliget og udviklingen af den danske aftalemodel

Antologibidrag af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen 

I anledning 75-året for indgåelsen af den første norske hovedaftale den 7. oktober 2010 har LO og NHO udgivet en bog, der - ud over at analysere udviklingen i det norske organisations- og aftalesystem - også indeholder kapitler om Sverige og Danmark. I det danske kapitel, der her offentliggøres særskilt med tilladelse fra udgiverne, gennemgås ikke alene udviklingen af den danske model i sammenligning med Norge, men perspektiver for den fremtidige regulering af løn- og arbejdsforhold diskuteres også.

Bidrag i antologien 'Avtalt spill' af Trond Berg (red.), udgivet af LO og NHO, 2010.

Download antologibidraget (pdf)