19. maj 2013

Slowing down Social Europe? The struggle over work and employment regulation

Artikel af Mikkel Mailand

Industrial Relations JournalArtiklen diskuterer ud fra en række cases, hvorvidt styrkelsen af de reguleringsskeptiske aktører i anden halvdel af 00’erne har påvirket omfanget og indholdet af arbejds- og beskæftigelsesrelaterede reguleringer besluttet på EU-niveau inden for to områder.

På medbestemmelsesområdet viser analysen, at de regulerings-maksimerende aktører stadig kunne få en ny regulering vedtaget og forhindre godkendelse af uønsket regulering. På det beskæftigelsespolitiske område var der enkelte eksempler på, at de reguleringsskeptiske aktører svækkede reguleringen og bremsede farten i udviklingen af det Sociale Europa, men der var færre eksempler end forventet. En af forklaringerne på den relativt svage påvirkning kan være, at Europa Kommissionens behov for opbakning til at blive genvalgt fungerer som en slags ’automatisk stabilisator’. 

I modsætning til tidligere analyser var det ikke muligt at pege på stærke koalitioner i beslutningsprocesserne i nogen af casene, selvom flere af aktørerne indtog forventelige positioner.

Artikel i Industrial Relations Journal, vol. 44, issue 3, maj 2013.