29. juni 2022

Social beskyttelse på et fleksibelt arbejdsmarked

EU-Bevilling

Et nyt forskningsprojekt finansieret af Horizon Europe vil afdække den voksende fleksibilitet på de europæiske arbejdsmarkeder, og hvilke former for social beskyttelse, der tages i brug i fleksible ansættelsesformer. Projektet skal skabe ny viden om, hvilken social beskyttelse der virker for fleksibelt ansatte, og skabe grobund for læring på tværs af EU's medlemslande.

Socialt sikkerhedsnet
Foto: Colourbox

Arbejdsmarkedet forandrer sig i takt med store globale udfordringer som digitalisering, klimaforandringer, demografiske forskydninger og migration. Nogle sektorer vokser, andre skrumper, og visse steder er der arbejdskraftmangel. Dette har vigtige konsekvenser for de europæiske velfærdsstater og arbejdsmarkedsreguleringen.

Projektet Transforming European Work and Social Protection – A New Proactive Welfare State Fit for The Future World of Work (TransEuroWorkS) vil kortlægge, hvilke konsekvenser udfordringerne har for arbejdsmarkedets sammensætning og for udviklingen i de enkelte ansættelsesformer.  Samtidig undersøges, hvordan velfærdsstater og overenskomstsystemer kan hjælpe med at afbøde de potentielle negative virkninger af disse store transformationer for arbejdstagere, familier og virksomheder.

”Kernen i projektet er en tværeuropæisk survey blandt henholdsvis arbejdstagere og ledere om de forandringer, de oplever på arbejdsmarkedet, og hvilken social beskyttelse arbejdstagerne har adgang til i forskellige situationer,” siger Anna Ilsøe, der står i spidsen for den danske del af projektet, som har modtaget en bevilling på 2,3 millioner kroner.

Denne del af projektet er en work-package med et særligt fokus på fleksible ansættelsesformer på tværs af 27 medlemsstater og to lande uden for EU, og hvordan de opleves af ledere og arbejdstagere. Anna Ilsøe er PI og Trine Pernille Larsen er co-PI på work-package 5 med titlen 'New forms of work and social dialogue'. Fra Københavns Universitet deltager også en postdoc.

Forskningssamarbejde på tværs af 8 europæiske lande

Forskningsprojektet er komparativt og involverer et stort konsortium af forskere fordelt på 8 europæiske lande: Danmark, Belgien, Holland, England, Irland, Schweitz, Spanien og Slovakiet. Professor Olaf van Vliet fra Leiden University koordinerer det overordnede project. Derudover deltager forskerteams fra følgende universiteter og institutioner: Københavns Universitet, TU Delft, University of Barcelona, University of Geneva, University of Kent, University College Dublin, Center for European Policy Studies og Central European Labor Studies Institute.

Forskningssamarbejdet muliggør en sammenligning af erfaringer og praksisser på tværs af de deltagende lande. Det er et centralt mål i projektet, at denne videndeling på tværs af landegrænser giver mulighed for at udveksling af bedste praksisser på området.

Projektet TransEuroWorkS har samlet set modtaget 25,2 millioner kroner fra Horizon Europe, der er et forskningsprogram under EU-kommissionen. Projektet påbegyndes i november 2022 og løber frem til oktober 2026.

Om forskerne

Anna Ilsøe er lektor på FAOS - Forskningscenter for Arbejdsmarkeds og Organisationsstudier på Sociologisk Institut. Hun forsker i digitalisering af arbejdsmarkedet, atypiske ansættelser og kollektive forhandlinger. Parallelt med det nye projekt leder hun forskningsprojektet The Digital Economy at Work finansieret af Velux Fondens kernegruppeprogram, der undersøger platformsøkonomien som fremtidigt arbejdsmarked i Danmark.

Trine Pernille Larsen er lektor på FAOS, Sociologisk Institut. Hendes primære forskningsområder er atypiske beskæftigelsesformer og komparativ velfærds- og arbejdsmarkedsregulering. Ved siden af det nye projekt leder hun forskningsprojektet Incoding finansieret af DG Employment, der undersøger betydningen af AI og algoritmeledelse for arbejdsmarkedet, og forskningsprojektet Nye beskæftigelsesformer og fagbevægelsen finansieret af 3F.

Emner