29. september 2010

Social dumping - kædeansvar og andre ansvarsformer

Forskningsnotat af Klaus Pedersen & Søren Kaj Andersen (september 2010) 

Udfordringerne for det danske arbejdsmarkedssystem med lønpres fra arbejdskraft, som ikke bliver aflønnet fuldt på dansk overenskomstniveau, og som samtidig er vanskelig at organisere og overenskomstdække, består tilsyneladende fortsat på trods af både myndighedernes og arbejdsmarkedets parters indsats for at imødegå problemerne. Et parallelt problem består i, at der ved nogle af de samme grupper af arbejdskraft heller ikke betales korrekt skat, moms osv. Samlet benævnes problemerne ofte social dumping. De konkrete problemer veksler en hel del fra sektor til sektor, og nogle sektorer er mere berørt af problemer end andre. Imidlertid er det svært at sige noget præcist om problemernes omfang, fordi dokumentationen herfor er begrænset.

I notatet beskriver vi de former for social dumping, der kan opstå i forhold til forskellige ansættelsesformer. Endvidere besvarer vi en række konkrete spørgsmål om mulighederne for at indføre særlige ansvarsordninger til at imødegå de problemer, der kan opstå i tilknytning til udlicitering af arbejdsopgaver - fx regler om kædeansvar og tredjepartsansvar.

Download hele forskningsnotatet (pdf)