3. juni 2016

Kærlighed ved andet blik - Når udenlandske multinationale selskaber møder dansk social kapital

Når multinationale selskaber overtager eller etablerer datterselskaber i f.eks. Danmark, er der en tilbøjelighed til, at de implementerer deres egne HR-praksisser fremfor at imødekomme den lokale virksomhedskultur. Det kan have store konsekvenser. Dog finder virksomhederne ofte ud af, at der er mange fordele ved det danske system – så mange, at der er eksempler på, at virksomheder har overført danske HR-praksisser til andre dele af koncernen rundt om i verden. I Danmark har virksomhederne typisk en høj grad af social kapital. Det vil sige, at der er gode samarbejdsrelationer mellem medarbejderne og et højt engagement og bevidsthed om kvalitet i det, de laver. Det har positiv effekt på det produkt, som virksomheden lever af, og derfor kan det have stor betydning for bundlinjen, at multinationale selskaber, der opererer i Danmark, forstår at imødekomme den herskende kultur. Artiklen  "The (un)predictable factor: the role of subsidiary social capital in international takeovers" undersøger, hvad der sker med samarbejde og forhandling, når et multinationalt selskab implementerer deres egne personalepolitikker i en dansk virksomhed – og hvordan det påvirker organisationens evne til at udnytte social kapital i datterselskabet.

Artiklen er skrevet af FAOS-forsker Steen E. Navrbjerg og Dana Minbaeva fra CBS og er baseret på kvalitative studier indsamlet over 16 år i et dansk datterselskab. Analysen viser, hvordan en udenlandsk  baseret personalepolitik med en anderledes tradition for medarbejderinddragelse påvirker relationer, normer og roller i datterselskab. Formår de ikke at bevare den herskende virksomhedskultur, risikerer de at bryde med en lokal personalepolitik, der udspringer af en lang tradition for involvering, engagement og samarbejde. Det kan føre til tab af tillid mellem arbejdstagere og arbejdsgiver og mindske engagement og kvalitetsbevidsthed. Case-studiet viser også, at ledelse og medarbejdere i et datterselskab kan bruge den gensidige tillid som argument for at bevare deres virksomhed, hvis moderselskabet står i en situation, hvor de skal lukke datterselskaber. Den mere institutionaliserede sociale kapital i overenskomst-og samarbejdssystemet er nemlig et unikt konfliktreducerende element i den danske model, og i sammenligningen med andre IR-systemer er den danske konfliktløsningsmodel en betydelig attraktion for multinationale virksomheder.

Artiklens afsluttende diskussion påpeger, at denne danske case formentlig adskiller sig fra mange andre lande, fordi de institutionelle rammer i den danske model med tæt kommunikation og samarbejde mellem parterne både lokalt og nationalt  - kombineret med flexicurity – betyder, at medarbejderne i højere grad har mulighed for at sige fra over for en ledelse. Muligheden for både at protestere og for at vælge at forlade en virksomhed er anderledes i mange andre lande. Derfor peger dette case-studie af en dansk virksomhedsovertagelse også på behovet for yderligere komparativ forskning, der kan belyse, hvilke dynamikker der udfolder sig i andre arbejdsmarkedsmodeller, når multinationale virksomheder overtager datterselskaber.

Artiklen The (un)predictable factor: the role of subsidiary social capital in international takeovers er offentliggjort i Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance.

Læs hele artiklen her

Tidsskrift cover