28. april 2015

Specialer med FAOS-vejledere nu på hjemmesiden

Specialer vejledt af forskere fra FAOS i 2014 eller senere kan nu findes her på hjemmesiden. De tre første, som vi har lagt ud, er vejledt af Jonas Toubøl, Anna Ilsøe og Mikkel Mailand. Alle tre specialer blev bedømt til karakteren 12.

Centerleder Søren Kaj Andersen er meget glad for nu via Faos.ku.dk at kunne dele specialerne med alle, der følger FAOS' forskning.

"Vejledningen af de studerende er også givende for forskerne selv. De studerendes idéer og alternative vinkler på gamle emner kan give masser af ny inspiration," siger han.

Stress, social dumping og atypisk ansatte
Specialet af Kamma Skrubbeltrang handler om sammenhængen mellem stress på arbejdspladsen og de stressramtes sociale kapital. Eller sagt på en anden måde - kan social kapital beskytte mod stress?

Pia Bang Jensen ser i sit speciale på den yderst aktuelle problemstilling med udenlandsk arbejdskraft og social dumping. Mere specifikt handler specialet om de danske fagforeningers udfordringer i den forbindelse.

Ronnie Taarnborg og Magnus Pedersen undersøger i deres speciale atypisk ansattes (ikke-fastansattes) vilkår på det danske arbejdsmarked. Der fokuseres på danske magistre, hvoraf mange netop ikke er klassisk fastansatte.