12. juni 2012

Stier og barrierer for det gode samarbejde på arbejdspladsen (sammenfatning af hovedrapport)

Sammenfatning af forskningsnotat af Jonas Felbo-Kolding og Mikkel Mailand

Du har nu mulighed for at læse en sammenfatning af hovedrapporten Stier og barrierer for det gode samarbejde på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i denne rapport afholdt FAOS den 11. juni et seminar, hvor hovedkonklusionerne blev præsenteret:

• Samarbejdet er sjældent entydigt godt eller entydigt dårligt.
• Samarbejdets kvalitet afhænger af et match mellem parternes forståelse af det gode samarbejde.
• Udfyldelsen af de formelle rammer for samarbejdet i Samarbejdsaftalen forudsætter uformelle relationer.
• En større andel af tillidsrepræsentanterne end lederne sætter pris på SU, men lederne vurderer samarbejdet mere positivt.
• Økonomisk krise er ikke lig dårligt samarbejde.
• En større andel af lederne end tillidsrepræsentanterne tillægger samarbejdet betydning for håndteringen af den økonomiske krise.

Læs sammenfatningen af hovedrapporten (pdf)
Læs hele hovedrapporten (pdf)Foto: Steen Kelså