16. september 2010

Striking a balance? Flexicurity and security in collective bargaining

Artikel af Christian Lyhne Ibsen & Mikkel Mailand

Flexicurity-forskningen udelader ofte, hvordan kollektive forhandlinger bidrager til udviklingen af balancer mellem fleksibilitet og sikkerhed, selvom kollektive forhandlinger stadig er udbredte i Europa. Denne artikel sammenligner kollektive forhandlinger og udviklingen af flexicurity for grafikere og elektrikere i Danmark, Spanien og Storbritannien. I tråd med tidligere forskning påvises det, at danske overenskomster bidrager betydeligt til flexicurity. Derimod er det overraskende at også britiske og spanske overenskomster bidrager. I Storbritannien bidrager overenskomster på trods af en generelt fjendtlig kontekst for kollektive forhandlinger. I Spanien er bidraget mere beskedent, men dog til stede på trods af omfattende statslig regulering. I lyset af sammenligningen på tværs af brancher og lande ser sammenhængen derfor ud til at holde, og artiklen diskuterer, hvorvidt den positive sammenhæng er faciliteret af særlige institutionelle og relationelle forhold.

Artikel i tidsskriftet Economic and Industrial Democracy (published online before print July 30, 2010, doi:10.1177/0143831X10371695)