18. august 2015

STYLE - et europæisk forskningsprojekt om ledighed blandt unge

I rapporten "Barriers to and triggers of policy innovation and knowledge transfer in Denmark" belyser Christian Lyhne Ibsen (FAOS) og Martin B. Carstensen (CBS) hvordan politikker til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed udvikles i Danmark. 

Sammenlignet med mange andre europæiske lande er den danske ungdomsarbejdsløshed relativt lav - selv i kølvandet på krisen. Historisk har den danske ungdomsarbejdsløshed været betydeligt mindre en EU-gennemsnittet og selv i kriseårene siden 2008 har arbejdsløsheden for unge ikke oversteget 15 procent. Den relativt lave ungdomsarbejdsløshed har på en række måder påvirket den politiske tilgang til henholdsvis arbejdsløshed blandt unge og unges overgang fra uddannelse til beskæftigelse. I stedet for at bekæmpe arbejdsløshed blandt unge fokuseres der på at øge arbejdsudbuddet. Denne politiske tilgang skyldes de demografiske forandringer, Danmark står overfor, med en stor gruppe mennesker der i nær fremtid går på pension og derved forlader arbejdsmarkedet. Da efterspørgslen er størst på højtuddannede, har man iværksat initiativer, der giver unge mennesker incitament til at tage en uddannelse på en erhvervsfaglig eller en videregående uddannelse. Samtidig søger man at skabe incitament for, at de unge afslutter deres uddannelse hurtigere end førhen.

Forskningen bag disse resultater har modtaget støtte fra EU’s 7. rammeprogram for forskning (FP7) under bevillingsaftale nr. 613256

Få adgang til rapporten her.

Læs mere om STYLE-projektet her.

Strategic transitions for youth labour in Europe