Tackling Job-Losses - Varieties of European Responses – Københavns Universitet

FAOS > Nyheder > Tackling Job-Losses - ...

25. januar 2010

Tackling Job-Losses - Varieties of European Responses

Artikel af Søren Kaj Andersen 

Ledigheden stiger i Europa, men der er stor forskel på, hvor meget den er steget i de enkelte lande. Ligeledes er der også store forskelle på, hvordan man forsøger at begrænse den stigende ledighed. Et af de mest markante eksempler omhandler arbejdsfordeling og andre former for reduktion af arbejdstiden. Flere lande har valgt at udbygge ordninger vedrørende arbejdsfordeling, mens andre er afstået fra denne mulighed. I denne artikel fremhæves Tyskland, som har gennemført en markant udbygning af muligheden for at sende ansatte på arbejdsfordeling, og Danmark, der grundlæggende har fastholdt den eksisterende regulering. Yderligere præsenteres flexicurity-debatten med et særligt fokus på den danske flexicurity model.

Artiklen blev præsenteret ved det fjerde EU-China High Level Roundtable on Social Security, der blev afholdt under det svenske EU-formandskab i Stockholm den 15.-16. oktober. Artiklen er under oversættelse til kinesisk.

Download hele artiklen (pdf)