24. marts 2022

Nordiske arbejdsmarkedsmodeller under pres fra EU-induceret dualisering

I en ny artikel analyserer Jens Arnholtz, hvordan de nordiske arbejdsmarkedsmodeller har reageret på det stigende pres fra EU-regulering, der skaber dualisering mellem insidere og outsidere på arbejdsmarkederne.

Mens mange koordinerede markedsøkonomier har reageret på internationalisering ved regulering, der skaber dualisering mellem insidere og outsidere, har de nordiske lande valgt en indlejret fleksibilitet, hvor stærke fagforeninger og samarbejdsvillige arbejdsgivere har kombineret fleksibilitet og lighed. Men i de senere år er de nordiske lande kommet under pres fra en EU-induceret dualisering, der har institutionaliseret mobile lavtlønsarbejdere som en ekstern gruppe. Denne artikel præsenterer casestudier af, hvordan Danmark og Sverige har reageret på disse udfordringer. Mens politiske processer har været forskellige i de to lande, indebærer pres fra EU-regulering og ændringer i arbejdsgivernes incitament til at gå på kompromis, at der nu er en specifik kategori af lavtlønsarbejdere på begge landes ellers ligestillede arbejdsmarkeder. Artiklen bidrager således til litteraturen om dualisering ved at fremhæve presset fra EU-regulering frem for national politik.

Læs hele artiklen 'The embedded flexibility of Nordic labor market models under pressure from EU-induced dualization—The case of posted work in Denmark and Sweden' af Jens Arnholtz, publiceret i Regulation and Governance.

 

Emner