7. december 2017

Tre gordiske knuder eller bare bump på vejen

I dette notat analyseres forventningerne til OK2018, der særligt byder på tre udfordringer. Det gælder uenighed om privatlønsværn og løngab, samarbejdsproblemer på statens område - fx spørgsmålet om den betalte frokostpause - og spørgsmålet om lærernes arbejdstid.

I notatet understreges den særlige processuelle usikkerhed ved OK2018 i forbindelse med lærernes arbejdstid, idet lønmodtagerorganisationerne har forsøgt at gøre reelle forhandlinger på dette område til forudsætning for alle øvrige forhandlinger. Herefter gennemgår notatet andre forhandlingstemaer og mulige knaster for både det statslige, kommunale og regionale område. Afslutningsvis peger notatet på flere mulige scenarier. Det mindst sandsynlige synes denne gang at være et udviklingsforlig, hvor ikke bare de tre særlige udfordringer løses, men også udviklingsorienterede temaer bliver realitetsforhandlet, og man opnår brede forlig. En anden mulighed er, at forhandlerne efter et meget tidspresset forløb  opnår et rent vedligeholdelsesforlig, hvor man kun er blevet enige om – og har fundet tid til at forhandle – løn og få andre emner. Endelig kan man forestille sig flere forskellige scenarier, hvor parterne efter en udmattelseskamp slet ikke opnår forlig. I notatet skelnes mellem et udskydelsesscenarie og et egentlig konfliktscenarie. I udskydelsesscenariet vil de nuværende overenskomster blot blive forlænget. I konfliktscenariet vil en afslutning bestå af et politisk indgreb.

Læs hele analysen af optakten til OK18: Tre gordiske knuder eller bare bump på vejen?