2. marts 2021

Trivsel og sammenhængskraft under Corona-krisen

Virtuel ledelse. Foto: Colourbox

Under første nedlukning var lederes største bekymring produktivitet og serviceniveau. Nu er det medarbejdernes trivsel og virksomhedens sammenhængskraft, der bekymrer mest. Det viser en ny rapport, der via spørgeskemaer og interviews har fulgt en række ledere og medarbejdere gennem krisen.

En ny rapport i projektet ’Virtuel ledelse under corona-krisen’ viser tydeligt, at ledernes fokus har rykket sig under krisen: Hvor medarbejderne i forårets nedlukning viste, at der ikke var grund til at bekymre sig om produktiviteten, har den lange nedlukning i efteråret skabt nye opmærksomhedspunkter. Allerede i foråret registrerede ledere, at nogle medarbejdere havde betydelige problemer med trivslen. Trivslen har derfor været et væsentligt opmærksomhedspunkt i mange af de interviews, som blev lavet under efterårets nedlukning. Herudover udtrykte flere ledere bekymring for arbejdspladsens sammenhængskraft. Når mange medarbejdere arbejder hjemme, når det tilfældige og uformelle møde er væk, når alt kommunikation foregår virtuelt – hvad sker der så med arbejdspladsens identitet?

Nye prioriteter for ledere

Prioriteringen er således ændret fra i foråret at være 1. produktivitet 2. (virtuel) ledelse 3. trivsel – til i efteråret at være 1. trivsel/sammenhængskraft 2. (virtuel) ledelse 3. produktivitet. Dermed indikeres også, at virtuel ledelse stadig er et væsentligt opmærksomhedspunkt på arbejdspladserne i Danmark – og mange arbejder ihærdigt med at finde den rigtige mødeform, de rigtige formelle og uformelle fora for kommunikation – og måder, hvorpå man kan tackle medarbejdernes udfordringer ved at arbejde hjemme.

Den nye rapport ligger i forlængelse af en rapport fra juni 2020, som baserede sig på 36 interview med ledere og medarbejdere på 18 arbejdspladser. Den nye rapport baserer sig på 594 spørgeskemabesvarelser om nedlukningen i foråret 2020, samt på en ny interviewrunde i efteråret 2020.

Læs hele rapporten ’Virtuel ledelse under corona-krisen. Rapport II: De kvantitative studier’ af Steen E. Navrbjerg, FAOS og Dana Minbaeva, CBS. Projektet er finansieret af Innovationsfondens COVID-19 call.

Læs også den første rapport i projektet: ’Virtuel ledelse under corona-krisen – de kvalitative resultater’ af Steen E. Navrbjerg, FAOS og Dana Minbaeva, CBS.

Steen E. Navrbjerg og Dana Minbaeva har yderligere skrevet syv blogs om udviklingen i 2020, hvor mange oplevede, at de pludselig skulle arbejde hjemme og ledes virtuelt. Læs de syv blogs her.

Emner