27. august 2018

Udfordringer for lønregulering i den nordeuropæiske rengøringsbranche

Rengøringsbranchen har nogle af de samme udfordringer på tværs af landegrænser. Institutionerne for kollektiv lønregulering er skrøbelige, markedet er prisfølsomt og ulige konkurrence har presset lønninger og vilkår. EU’s østudvidelse har ikke kun medført en øget arbejdskraftsmobilitet, men også at stadig flere virksomheder opererer på tværs af landegrænser. Den udvikling har medvirket til et stadig større konkurrencepres, som yderligere er blevet forstærket af den efterfølgende økonomiske krise.

Forskerne Sissel Trygstad, Kristine Nergaard og Trine P. Larsen har set nærmere på aftaleregulering indenfor den danske, tyske, norske og britiske rengøringsbranche og konkluderer, at arbejdsmarkedets parter i de respektive lande har reageret forskelligt på de udfordringer, der er fulgt i kølvandet på østudvidelsen og den økonomiske krise. Forskerne undersøger i en ny artikel såvel partstiltag som regeringsindgreb set i lyset af landenes forskellige traditioner for regulering af løn og arbejdsvilkår gennem kollektive forhandlinger.

Læs hele artiklen 'Dealing with austerity and migration in the northern European cleaning sector: Social partner strategies to strengthen wage floors' i European Journal of Industrial Relations (kræver login)