8. september 2023

Udstationeret arbejdskraft kan medføre hierarkiseret mobilitet

Migration

I en ny artikel i Journal of Ethnic and Migration Studies undersøger Jens Arnholtz og Nathan Lillie, hvorfor udstationering af arbejdere i særlig grad føre til hierarkiseret arbejdskraftmobilitet i EU.

Billede af arbejdsplads
Udstationerede arbejdere bliver ofte anvendt indenfor byggeriet. Foto Colorbox

Ud fra omfattende dokumentation fra tidligere studier skitserer artiklen tre karakteristika ved udstationering, der bidrager til skabelsen af hierarkiseret mobilitet forstået som nationalitetsbaserede hierarkier i løn og vilkår mellem arbejdere på det samme arbejdsmarked eller den samme arbejdsplads: De udstationerede arbejdstageres hypermobilitet og afhængighed af arbejdsgiveren, håndhævelsesaktørers udfordringer ved udstationeringers grænseoverskridende natur og arbejdsgivernes mange strategier for at omgå, udnytte eller omfortolke almindelig arbejdsmarkedsregulering. De tre karakteristika underminerer en del af de mekanismer, som sædvanligvis modvirker hierarkiseret arbejdskraftmobilitet i EU.

Læs hele artiklen ’Posted work as an extreme case of hierarchised mobility’ af Jens Arnholtz og Nathan Lillie, publiceret i Journal of Ethnic and Migration Studies, Maj 2023.

Emner