4. oktober 2010

Udviklingen i den faglige organisering

- årsager og konsekvenser for den danske model

Rapport af Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, FAOS & Mie Dalskov Pihl, AE

Både fagforeningernes og arbejdsløshedskassernes organisationsgrad er faldet i perioden siden 1994, og især er antallet af dobbeltmedlemmer, dvs. medlemmer af såvel fagforening som a-kasse, der har udgjort kernen i aftalemodellen, gået ned. Dermed svækkes en afgørende forudsætning for et aftalebaseret reguleringssystem.

Det er ikke mindst LO-organisationerne - både fagforeninger og a-kasser - der har tabt medlemmer. En væsentlig del af forklaringen er ændringer i erhvervs- og uddannelsesstrukturerne, men det er også et udtryk for stigende vanskeligheder med at rekruttere og fastholde lønmodtagere, der enten helt holder sig uden for faglige organisationer og a-kasser eller tilslutter sig de alternative 'gule' organisationer. De bliver 'free-ridere' eller gratister, der sparer kontingentet, men alligevel som hovedregel får andel i overenskomsternes goder.

LO-dokumentation nr. 1/2010, København, oktober 2010.

Download rapporten (pdf)